ANBI

POW Ensemble is door de Belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit houdt in dat donaties afgetrokken kunnen worden van de inkomstenbelasting. Hieronder de gegevens zoals vereist door de belastingdienst.

Naam: Stichting POW
Bankrekening voor donaties:  NL85 INGB 0000 7022 25
VAT nr: NL 0095.65.681
RSIN/fiscaal nummer: 009565681
Contact: Bocht van Guinea 31, 2515 MA Den Haag
Bestuur: Luc Houtkamp, directeur; Sytze Hiemstra, commissaris; Edo Dijksterhuis, commissaris
Beloning: er is geen beloning voor bestuursleden
Doelstelling: het ondersteunen en bevorderen van evenementen op het gebied van kunst en cultuur.

Jaarrekening 2017.xls

Beleidsplan en toelichting jaarstukken 2017

Advertisements